Därför har HBTQ-personer ibland lägre lön

Utanförskap är ofta en bidragande faktor till lägre lön och sämre villkor på arbetsmarknaden. Tyvärr omfattas HBTQ-personer ofta av utanförskap och får ibland också lägre lön och sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.

HBTQ-män utsätts för störst diskriminering på arbetsmarknaden

Undersökningar och forskning har visat att HBTQ-män diskrimineras på arbetsmarknaden. Och i en artikel från 2016 avslöjades att homosexuella män 5 – 15 % sämre lön än heterosexuella män i bland annat Sverige.

För kvinnor däremot såg läget annorlunda ut, i USA tjänade till och med homosexuella kvinnor mer än heterosexuella, i Sverige var lönebilder med lika varandra oberoende av sexualitet.

Ibland diskuteras det om varför lönebilden skiljer sig så mycket mellan HBTQ-personer och CIS-personer i länder som anses vara välutvecklade och långt framskridna i sådana frågor, och varför inte det presenteras likadana fakta från andra länder. Svaret på den frågan tros helt enkelt vara att i många länder är det helt enkelt olagligt att vara homosexuell eller HBTQ och därför kan inga sådana undersökningar göras.

Tyvärr får HBTQ-person inte bara lägre lön, utan diskrimineras också när de söker jobb. Det har visat sig att homosexuella kvinnor främst diskrimineras inom kvinnliga yrken medan homosexuella men diskrimineras inom typiska manliga yrken. Kom ihåg att du aldrig har någon skyldighet att uppge sexuell läggning vid en anställningsintervju, men du ska inte heller behöva dölja att du är homosexuell, queer eller transsexuell.

Upplever du att du blir lönediskriminerad på grund av din sexuella läggning är det grund för anmälan och det finns bra organisationer du kan ta kontakt med för stöttning och hjälp i en sådan situation.

Lägre lön ger mer utanförskap

Att HBTQ-personer får en lägre lön på grund av utanförskap är ett stort problem, eftersom kompetenser inte på något sätt sitter i den sexuella läggningen. Men det blir ytterligare ett stort problem eftersom låg lön i sig också är en bidragande faktor till utanförskap.

Låg lön kan ge problem med skuldsättning, och många befinner sig tyvärr i en sådan position att de tvingas till att ta dyra blancolån för att kunna betala viktiga utgifter som mat och hyra. Men att låna sig ifrån en låg inkomst är sällan en bra lösning, eftersom det kommer vara oerhört svårt att betala tillbaka lånet, om inte inkomstsituationen förändras, vilket den sällan gör.

Behöver du ändå ta ett lån bör du alltid läsa på först om vilka räntor och villkor som är rimligt. Läs mer på https://enklare.se/blancol%C3%A5n/ för att få information om blancolån.