Homosexualitet i djurriket

Man har i många årtionden forskat om huruvida homosexualitet finns i djurriket. Bevisen har varit slående tydliga. Ett uppmärksammat homosexuellt par fann man hos Central Park Zoo i New York. Här bodde Roy och Silo, två hakremspingviner, bägge män. År 1998 upptäckte man på djurparken att Roy och Silo utförde parningsritualer gentemot varandra. Man såg dock inte några parningsakter. Däremot upptäckte man snabbt att Roy och Silo hittat en stor rund sten som de turades om att ruva. Personalen på djurparken tyckte det var intressant och gav pingvinparet ett riktigt pingvinägg som ett annat pingvinpar inte kunnat ta hand om (då de hade ett annat ägg också). Bebispingvinen som sedan föddes var honan Tango, även hon växte upp och levde i ett samkönat förhållande.

Den här historien är inte unik, över hela världen har man upptäckt djur som lever i samkönade relationer. Biologen Bruce Bagemihl utförde en stor forskningsöversyn där han upptäckte homosexuellt beteende hos fler än 1500 djurarter. Man har även upptäckt att djur faktiskt utför sexuella handlingar långt mycket mer än bara för att fortplanta sig. Detta har stuckit vissa i ögonen, men bevisen är starka. Man har upptäckt homosexuella handlingar hos alla sorters djur, från insekter till valar och delfiner.

 

Vill spräcka myten med hjälp av homosexualitet och djur

Över hela världen diskrimineras människor som har en annan sexuell läggning än heterosexualitet. På Naturhistorisk Museum i Oslo gjorde man en utställning som kallades för ”Mot Naturens Orden?” och som man senare bearbetade i Sverige och gjorde till utställningen ”Rainbow Animals”. I kort handlar utställningen om att ta död på den myt som säger att homosexualitet är onaturligt och något som människan hittat på. För hur kan man ställa sig bakom det påståendet när man gång på gång upptäcker olika djurarter som agerar homosexuellt?

Det är väldigt ofta man går förbi havet eller befinner sig i naturen och upptäcker ett djurpar. Kanske har du ibland kollat in ett elegant svanpar glida på den spegelblanka ytan. Det är lätt att man tar för givet att dessa svanar är ett heterosexuellt par. Men faktum är att väldigt många djurarter är svåra att se direkt om de är hannar eller honor. Ett exempel är skrattmåsar, många forskare har genom åren studerat fåglar och deras parningsritualer och utgått från att de är en hane och en hona. Men när man väl började titta närmre på arterna såg man att i väldigt många fall var det två hannar som parade sig med varandra.

På ett stort zoo i München har man börjat ha pridevecka bland djuren just för att visa allmänheten att väldigt många av djuren faktiskt lever i homosexuella eller bisexuella relationer. I deras område för giraffer är så många som 90 % av sexakterna av homosexuell natur.

 

Varför finns homosexualitet bland djur?

Det finns inte ett svar på frågan eftersom det kan skilja sig mellan olika djurarter. Bland annat har man sett att vissa primater har samkönat sex för att lösa konflikter. Även bland hackspettar är samkönat sex honor emellan något som är väldigt vanligt och något man tror har att göra med fredsbevarande riter.

 

Läs mer om vad pansexuell betyder här.